Mgr. Natalie Sedlická

 

Narodila jsem se 26.1.1980. Tak jsem spěchala na svět, že jsem byla na světě během pár hodin, o měsíc dříve než bylo předepsáno... ale nikdo mě nemohl zastavit, už jsem prostě potřebovala na svět. A od té doby ŽIJU! ...a snažím se naplno nasávat života co se dá...

Absolvovala jsem mnohá vzdělávání. Všeobecné lékařství a studium medicíny jsem vydržela 3 roky, a ač mě mrzí, že jsem ho nedostudovala, tak dodnes považuji za jeden z velkých zázraků, že jsem to vůbec zvládla studovat celé 3 roky. V mezičase jsem se již nějakou dobu díky mé mamince zabývala makrobiotikou. A počala i studium tříleté školy shiatsu, kterou jsem dokončila a nasála i z koutů okolního dění - naučila se kraniosakrální terapii, prenatální terapii, pracovat s čakrami, ladičkami, etc... práci s dalšími směry a technikami.... na kterých dodnes stojí má práce. Dále jsem vystudovala tři roky Tradiční Čínské Medicíny, obor Akupunktura v rámci Československého Institutu Sinbios.

Po nějakém čase mi to nedalo, a vrátila jsem se na lékařskou fakultu, a zřejmě jelikož jsem měla od útlého dětství kladný vztah k malým dětem, vystudovala jsem tříletý bakalářský obor porodní asistence na Masarykově univerzitě v Brně. Možná protože jsem nezmar, odjela jsem pokračovat v Master studiu na Amsterdamskou univerzitu, kde jsem taktéž porodila svého syna Mathiase. Nyní své studium Master of Science dokončuji na Univerzitě v Glasgow. Anglický jazyk je mi přeci jen bližší a k porozumění jednodušší než jazyk holandský.

 V roce 2012 jsem dokončila navazující magisterské studium psychoterapeutická studia na FSS MU,  na katedře psychologie, diplomovou prací s pokusem propojit a rozšířit téma psychologie porodu s názvem "Porodní trauma a jak ho ženy zpracovávají", kvalitativní výzkum, dvoupřípadová studie.

V prosinci 2012 jsem zahájila 4,5 letý Psychoterapeutický výcvik Systemické psychoterapie "Cestou systemických terapií, Umění terapie" v ISZ Praha pod vedením PhDr. Vratislava Strnada.

 

V posledních letech se snažím propojit tři oblasti, ve kterých se pohybuji, do jednoho komplexního celku, a nabídnout a přinést tak ženě (i jejímu dítěti a partnerovi) komplexní a kontinuální péči, která bude v souladu s jejich biopsychosociálními potřebami a naplní je radostí a uspokojením. Komplexní péče je postavená na kontinuálním modelu péče, spojeným s možností práce s tělem (bodywork) či psychoterapie. Využívá léčebný a transformační potenciál, který je v tomto období akcelerován.

 

A jak s věkem nabývám toho nekončícího pocitu... ... člověk se neustále něco nového učí a hlavně - učit bude....