Porodní asistence / konzultace

Porodní asistence je doprovázení těhotné ženy v průběhu celého těhotenství, podpora při porodu, ale i v období po porodu, a v období šestinedělí. Porodní asistence je posláním.

Pro těhotnou i rodící ženu je důležitá přítomnost, navázání důvěry, respekt a porozumění. Pokud chceme kráčet ruku v ruce v porozumění, musíme se neustále znovu učit naslouchat... Naslouchání nejen rytmům přírody, rytmům těla, ale i signálům, které nám vysílá děťátko...

 

Nabízím konzultace v těhotenství, léčebné masáže pro těhotné i po porodu, kurzy předporodní přípravy; podporu při porodu i individuální návštěvy po porodu.

viz.níže

 

po rozkliknutí levého sloupce najdete možnosti práce