podpora u porodu

Je posvátná!

Porod je posvátný akt, který si neseme celý život. Ovlivňuje nás na celý život. Nese si ho ten tvor, který se rodí, ale neseme si ho i my, ženy, které dáváme život. A nesou si ho i muži, kteří mohou být přítomni. Je to moment, který svým výlučným způsobem lidsky předurčuje naše další kroky.

Lidská a láskyplná podpora u porodu je důležitým faktorem, který si zaslouží každá žena i dítě. Opět se mi vybavují zkušenosti z nizozemského porodního centra, kde jsem byla poctěna opravdu prožít ten zázračný, nezapomenutelný, neuvěřitelný, svéhlavý, nevyzpytatelný a mystický zážitek porodního procesu, kdy cítíte jak všude kolem Vás se děje zázrak! Nové další zázračné zrození lidské bytosti!

Podpora u porodu je stěžejní pro ženu na mnoha úrovních. Počínaje nejzákladnější fyziologickou, která poskytuje ženě důležitou pomoc při zvládání tělesných obtíží, tak i emocionální, racionální, mentální až mystickou.

Podpora u porodu obsahuje obrovskou škálu aktivit. Jako je porod nevyzpytatelnou záležitostí, tak je i péče během něj všestranná. Může být prostě jen podporu v přítomném bytí s rodičkou nebo obsahovat leccos z umění babického počínaje radou, péčí, masáží, přispěním uměním trpělivosti a čekání...  až zásahem aktivním.