Natalie/ shiatsu terapeut, porodní asistentka, psychoterapie

- souhrn aktivit a nabídky, vše je vzájemně provázáno a kombinováno dle potřeby jednotlivce, rozepsáno níže

- komplexní a kontinuální model péče


Terapie

Body&soul therapy - léčebná metoda, propojování těla a mozku

Shiatsu - japonská masáž/terapie, tlak prsty, práce s meridiány, TČM

Dotyková terapie - práce s dlaněmi, dotykem, léčebné

Prenatální terapie - práce s prenatálními tématy, aktivními liniemi, akupresura

Kraniosakrální terapie - práce s mozkomíšním mokem

Psychoterapeutické poradenství

Práce s traumaty - práce s vlastním porodním traumatem, práce s traumaty z předchozích porodů

 

Meditace/ Relaxace

ponoření do vnitřního světa a

naslouchání hlasu nitra

Body&soul, příroda,

propojování do vesmírných celků,

k vnímání jedinečnosti, respektu,

zen.

                                                            

Spontánní intuitivní tanec

Tanec, meditace, ... vyjádření duše

Naslouchání tělu

Propojení těla a mysli

 

 

Podpora v porodu / Perinatální konzultace

Poradenství a konzultace v oblasti těhotenství, porodu, a období po porodu

Léčebné masáže pro těhotné i po porodu

Soukromé konzultace, návštěvy, příprava

Tanec, meditace, cvičení s těhotnými

 

Workshopy

"CESTA A NÁVŠTĚVA DO NITRA SEBE"

Víkendové Workshopy v malebných končinách máchovo kraje, 

při naslouchání tichosti přírody

Léčebné ponoření do vlastního nitra a nalézání samoléčivých schopností

našeho vniřního těla

Tanec, meditace, relaxace, cvičení, procházky

Přednášky