Body&soul therapy

Body&soul therapy je metoda, která vznikla svým postupným vývojem v čase, sbíráním životních mouder, znalostí i zkušeností. Vyvinula jsem ji já, Natalie Sedlická, sice prostřednictvím sbírání zkušeností v průběhu padání a opětovného vstávání, narážení do zdí a neustálého zjišťování kudy lze a kudy už nelze po té životní Cestě jít. Přicházím na spoustu jasných věcí, které ovšem někdy z neznámého důvodu, náhle jasnými přestávají být. Jako např. že není podstatné nepadat, ale že je nutné vždy se znovu postavit a pokračovat dál. Hledáním i občasně dočasným ztrácením přichází nová poselství a odvěká síla moudrosti, nad kterou skláním svá bedra doufaje, že budu vždy natolik naslouchat, že nedojde k tomu, aby mě musela začít bolet. Síla, která celý proces světa a života umožňuje, je Láska. A v lidském těle je Láska tou hybnou silou, která způsobuje to, že se molekuly skládají, aby mohly fungovat ve větší struktuře, aniž by se jakákoliv z nich vzdávala své vlastní jedinečnosti. To je i cílem lidského bytí, neztrácet jedinečnost, ale přitom spokojeně existovat v celku. Stejně tak se buňky, každá se svou vlastní strukturou a vlastním jádrem, shlukují v tkáně a orgány, aby se svou specifickou funkcí společně pracovali na tom, aby naše tělo fungovalo. Neuvěřitelný Zázrak! Příroda. Při narození nejen lidského mláděte dochází k zázraku, ale ten zázrak dříme v každém z nás, každou minutou našeho života, a každým momentem našeho bytí máme tu jediněčnou možnost ŽÍT ...jen si to občas neuvědomujeme... že můžeme volit, jací budeme!

 

Body&soul therapy pomáhá navracet nás svou podstatou k sobě samým a ke své vnitřní pravdě. Pomáhá tělu otevírat cestu k novým řešením starých bolestí a lidskému nevědomí slouží k otevírání dveří do utajených komnat poznání. Je to dotyková terapie založená na naslouchání tělu i duši, vede k procesu hledajícímu moudrost. Využívá kombinaci několika technik: akupresury, teoretických východisek TČM a jiných východních vlivů, pracuje s meridiány, propojuje tělo a duši, naslouchá, čímž napomáhá nastartování vlastnímu vnitřnímu procesu samoléčení, který je v každém z nás.

Je kombinací i propojením jednotlivě nabízených technik a směrů, individuálně namíchaných dle osobních potřeb a tendencí.